Korkmak Ve Korku ile ilgili Atasözleri

Korkmak ile ilgili sözler, korku ile ilgili sözler, korku ve korkmak ile ilgili sözleri, Atasözleri ve a açıklamalarını hazırladık

korkak-korkmak-ile-ilgili-sozler
adam adamdan korkmaz, utanır
insanları ahlaklı davranmaya iten korku değil, küçük görülme duygusudur.

Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork
duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.

Atın ürkeği, yiğidin korkağı
at da kişi de hep tehlike içinde imişler gibi uyanık olmalıdırlar.

Bir korkak bir orduyu bozar
bir toplumda korkak kişi, kaygılı, heyecanlı sözleriyle kargaşa çıkarır.

Bir yemem diyenden kork, bir oturmam diyenden
oturmayacağını belirten konuk yatıya kalır, yemeyeceğini söyleyen de bir türlü doyurulamaz.

Borçtan korkan kapısını büyük açmaz (küçük açar)
borçlanmak istemeyen fazla açılmaz, giderlerini kısar, kendi durumuna uygun bir yaşama yolu tutar.

Dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda bulunur
bu dünyada tasasız olan insan yoktur.

Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz
daha önce bir zarara uğramış kimse, kendisine aynı zararı verecek şeyden korkmaz.

*** istemem diyenden korkmalı
bir şeyi istemem diyen, fırsat bulduğunda o şeyi elde etmek için aşırı hırs gösterir.

*** kork Allah’tan korkmayandan
Tanrı’dan korkmayan kimse, insana her türlü kötülüğü yapabilir.

*** kork aprilin beşinden, öküzü ayırır eşinden
nisan ayının beşinde çift süren iki öküzü birbirinden ayıracak kadar hava soğuk olur.

*** korkak bezirgân ne kâr eder ne zarar (ziyan)
iş yapmaya korkan tüccar, kendisini zarardan korur ancak kazanç da sağlayamaz.

*** korku dağları bekler (aşırır)
korku her yerde varlığını gösterir.

*** korkulu rüya (düş) görmektense uyanık yatmak evladır (yeğdir)
tehlikeli bir işe girişmektense o işin sağlayacağı kazançtan vazgeçmek daha iyidir.

-korkunun ecele faydası yoktur
kişi korkmakla kendisine gelecek bir kötülüğü önleyemez.

-ölmüş koyun (eşek) kurttan korkmaz
her şeyini kaybetmiş olan kişinin düşmanına bir şey kaptırmaktan korkusu olmaz.

-sarhoştan, deli bile korkar
sarhoş olmak delirmekten de beterdir, sarhoş insan kendini denetleyemez, delinin yapmayacağı şeyleri yapar.

-sen işten korkma, iş senden korksun
her iş, doğacak engelleri yenmeye kararlı olmakla, direnmekle başarılır.

-serçeden korkan darı ekmez
tehlikeleri gözde büyüterek işe girişmekte çekingen davrananlar amaçlarına ulaşamazlar.

-suyun duru akanından, insanın yere bakanından korkmalı
duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.

suyun sessizinden, insanın sözsüzünden korkmalı
duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.

Paylaşma
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sevebilirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.