En Güzel Ata Sözleri

  1. 2017 Ata Sozleri

Adam zengin olamaz, zengin adam olamaz.

* Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.

* At ölür, nalı kalır; yiğit ölür, namı kalır.

* At adımına göre değil, adamına göre yürür.

* Ağaç ne kadar uzasa da göğe değmez.

* Ağaç yaş iken eğilir.

* Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez.

* Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.

* Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır.

* Akıllı olup tembel ise ikaz et, akılsız olup da çalışkan ise dikkat et.

* Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

* Akacak kan damarda durmaz.

* Arayan belasını da devasını da bulur.

* Arayan bulur, inleyen ölür.

* Ak akçe karagün dostudur.

* Ağaçtan maşa, abdaldan paşa olmaz.

* Ağır kazan geç kaynar.

* Ağlayanın malı, gülene hayır etmez.

* Aç koyma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.

* Ah yerde kalmaz.

* Ata binen, nalını mıhını arar.

* Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

* Alış-veriş başka, dostluk başkadır.

* Acele işe şeytan karışır.

* Ata da soy gerek, ite de.

* Ardıcın közü, yalancının sözü olmaz.

* Ar eden, kar etmez.

* Arsız erimez, çayır çürümez.

* Arkalı köpek kurdu boğar.

* Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.

* Aca dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış.

* Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur.

* Ağır harman geç kalkar.

* Acıyan çok ama, ekmek veren yok.

* Arayan Mevla’sını da bulur, belasını da.

* Aç aman bilmez.

* Aç it duvarı deler.

* Aç ile arkadaş olma, yemem der de sömürür.

* Aç ayı oynamaz.

* Aç kurt insana saldırır.

* Aç tavuk rüyasında kendini darı anbarında görür.

* Adamak kolay, ödemek güçtür.

* Ak koyunun kara kuzusu da olur.

* Akan su yosun tutmaz.

* Akıl akıldan üstündür.

* Akıl yaşta değil baştadır.

* Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

* Alışmış kudurmuştan beterdir.

* Altın anahtar her kapıyı açar.

* Altın yere düşmeyle değer kaybetmez.

* Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.

* Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.

* Aç köpek fırın deler.

* Acın koynunda ekmek eğlenmez.

* Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

* Acın karnı doyar gözü doymaz.

* Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir altından olsa çulu.

* Ağalık vermeyle, yiğitlik vurmayla olur.

* Adam yokluğunda, keçiye Abdurrahman Çelebi derler.

* Ahmak misafir evsahibini ağırlar.

* Ayıdan post, gavurdan dost olmaz.

* Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

* At binenin, kılış kuşananındır.

* At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.

* Atlar tepişir arada eşekler kalır.

* Atın ölümü arpadan olsun.

* At sahibine göre kişner.

* At yedi günde, it yediği günde belli olur.

* Ata et, ite ot verilmez.

* Ateş düştüğü yeri yakar.

* Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

* Atı alan Üsküdar’ı geçer.

* Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.

* Ayağını yorganına göre uzat.

* Azan mevlasını da bulur, belasını da.

* Azman olma, uzman ol.

* Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında olur.

* Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.

* Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı.

* Bağa gir izin olsun ki, yemeye yüzün olsun.

* Balık baştan kokar.

* Bir deli bir kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.

* Belli düşman, gizli dosttan yeğdir.

* Bir korkak bir orduyu bozar.

* Bir koyundan iki post çıkmaz.

* Bir koltuğa iki karpuz sığmaz.

* Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur.

* Bekara karı boşamak kolay gelir.

* Bedava sirke baldan tatlıdır.

* Bir mıh bir nal, bir nal bir at, bir at bir er, bir er bir vatan kurtarır.

* Bir ekmek, dokuz aç; durma ordan kaç.

* Bir evde düzen olunca düzenbazlık olmaz.

* Bir gemide iki kaptan olmaz.

* Bir sürüye bir kurt yeter.

* Bir göz ağlarken bir göz gülmez.

* Ben ağa, sen ağa; bu ineği kim sağa?

* Bir taşla iki kuş vurulmaz.

* Bir ye, bin şükret.

* Biri yer, biri bakar kıyamet ondan kopar.

* Bizim gelin bizden kaçar, ele başını açar.

* Besle kargayı, oysun gözünü.

* Benim oğlan bina okur, döner döner gene okur.

* Borcunu bilmeyen, namusunu bilmez.

* Battı balık yan gider.

* Bin dost az, bir düşman çok.

* Bir adamın karısı, o adamın yarısıdır.

* Bal tutan parmağını yalar.

* Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer.

* Bakmakla usta olunsaydı, kediler kasap olurdu.

* Başsız evin köpeği çok havlar.

* Bir çiçekle bahar gelmez.

* Bir çöplükte iki horoz ötmez.

* Bildiğinin bir huyu, bilmediğinin bin huyu olur.

* Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

* Borçlu ölmez, benzi sararır.

* Beş parmağın beşi bir değil.

* Beyazın adı var, esmerin tadı var.

* Beyden doğan, bey olur.

* Bez alırsan Musul’dan, kız alırsan asıldan al.

* Bıçak kadar boyu var, türlü türlü huyu var.

* Bilen de konuşur, bilmeyen de.

* Biliyordun kıçının huyunu, niye içtin mercimeğin suyunu?

* Bilmediğin lafa karışma.

* Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.

* Bıçak yarası unutulur, dil yarası unutulmaz.

* Bıçak sapını kesmez.

* Bağdat’a pirince gideyim derken, evdeki bulgurdan olma.

* Bahanesiz dost köyüne varılmaz.

* Bilgisiz insan meyvesiz ağaca benzer.

* Bin bilsen de, bir bilene danış.

* Bin ölçüp, bir biçmeli.

* Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

* Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır.

* Bir musibet bin nasihatten iyidir.

* Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler.

* Boğulursan büyük suda boğul.

* Borç yiğidin kamçısıdır.

* Boş duranı Allah da sevmez, kulu da.

* Bugün bana ise, yarın sana.

* Bugünün işini yarına bırakma.

* Bülbülün çektiği, dili belasıdır.

* Bülbülü altın kafese koymuşlar, “vatanım” demiş.

* Büyük lokma ye ama büyük konuşma.

* Cömert derler, maldan ederler; yiğit derler, candan ederler.

* Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.

* Cahil kendinin düşmanıdır, başkasına nasıl dost olur?

* Cahil dostun olacağına, alim düşmanın olsun.

* Cami ne kadar büyük olsa da, imam bildiğini okur.

* Can boğazdan gelir.

* Can çıkar, huy çıkmaz.

* Çamura taş atma, üstüne sıçrar.

* Can çıkmadan ümit kesilmez.

* Cenabetten keramet umulmaz.

* Cihanı yakan zulümdür, kazma-kürek değil.

* Çok gezilen yerde ot bitmez.

* Çakalsız köy olmaz.

* Çok arpa atı çatlatır.

* Çok söyleme arsız olur, çok verme hırsız olur.

* Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir.

* Çam sakızı çoban armağanı.

* Çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yerde görünme.

* Çocuktan al haberi.

* Çürük tahta mıh tutmaz.

* Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

* Danışan dağlar aşar, danışmayan yolda şaşar.

* Damlaya damlaya göl olur.

* Davetsiz gelen döşeksiz oturur.

* Davulun sesi uzaktan kulağa hoş gelir.

* Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz.

* Değneği yiyenle sayan bilir.

* Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

* Deli söylemiş de akıllı oynatmış.

* Demir nemden, insan gamdan çürür.

* Demir tavında dövülür.

* Denize düşen yılana sarılır.

* Derdini söylemeyen derman bulamaz.

* Dereyi görmeden paçayı sıvama.

* Deveyi yardan atlatan bir tutam ottur.

* Dibi görünmeyen sudan geçme.

* Dinsizin hakkından imansız gelir.

* Dinsizin ipi ile kuyuya inilmez.

* Dost acı söyler.

* Dost kötü günde belli olur.

* Dost başa, düşman ayağa bakar.

* Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.

* Düşenin dostu olmaz.

* Eğreti ata binen tez iner.

* Ekmek Hıdır’ın su Bedir’in, yiyin için kudurun.

* Ekmek elden su gölden.

* Emeksiz yemek olmaz.

* El ağzına bakan karısını tez boşar.

* Ele verir talkını kendi yutar salkımı.

* El sözü harman tozu.

* Er kocar gönül kocamaz.

* Eline, diline, beline mukayyet ol.

* Erkek sel, kadın göl.

* Erkek söyler, kadın dinler.

* Evinde yok bulgur aşı, kendi gezer bölük başı.

* El öpmeyle dudak aşınmaz.

* Erken kalkan yol alır, erken evlenen döl alır.

* Eşeğini övmeyen çerçi olmaz.

* Eşek çamura düşünce, sahibinden yiğidi olmaz.

* Evvel can, sonra canan.

* Ev alma, komşu al.

* El yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz sanır.

* Eceli gelen köpek cami duvarına işer.

* Eğri oturup, doğru konuşalım.

* Eken biçer, konan göçer.

* Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur.

* El elden üstündür.

* El ağzı ile çorba içilmez.

* El elin eşeğini türkü çağırırak arar.

* Elin ile koymadığını kaldırma.

* Eli dar olanın dili kısa olur.

* Emanet ata binen tez iner.

* Fazla naz aşık usandırır.

* Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar.

* Fukara oklavayı hacetten sayar.

* Gafleti çok olanın devleti yok olur.

* Garip kuşun yuvasını Allah yapar.

* Geçtiğin köprüleri yakma.

* Gem almayan atın ölümü yakındır.

* Gelin binmiş deveye, gör kısmeti nereye.

* Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı.

* Gelen geçer, konan göçer.

* Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

* Güzel bürünür, çirkin görünür.

* Güzeli herkes sever.

* Gülün dostu dikendir.

* Güzellik görenin gözündedir.

* Gün ola, harman ola.

* Gitti ağalar paşalar, kellere kaldı köşeler.

* Gizliden gebe kalan, aşikare doğurur.

* Görünen köy kılavuz istemez.

* Gülme komşuna, gelir başına.

* Güneş giren eve hekim girmez.

* Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur.

* Haddini bilmeyene haddini bildirirler.

* Hain olan korkak olur.

* Hamama giren terler.

* Hak dedikten sonra, akan sular durur.
* Hak ol ki, pak olasın.
* Haklı hakkından vazgeçmez.
* Haklı haksızı Bağdat’tan çevirir.
* Halep orada ise arşın burada.
* Hayvan ölür semeri kalır, insan ölür eseri kalır.
* Helal mal kaybolmaz.
* Haram harama gider.
* Havlayan köpek ısırmaz.
* Havlamasını bilmeyen it, sürüye getirir kurt.
* Hem suçlu, hem güçlü.
* Harman yel ile, düğün el ile.
* Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar, ya çiyan.
* Herkes ettiğini bulur.
* Hısımı hısım yapan da avrat, hasımı hasım yapan da.
* Hırsıza anahtar gerekmez.
* Haramın binası olmaz.
* Hocanın yap dediğini yap, yaptığını yapma.
* Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
* Huylu huyundan vazgeçmez.
* Haydan gelen huya gider.
* Hazıra dağ dayanmaz.
* Hasta yatan değil, eceli gelen ölür.
* Hem kız, hem baldırı düz, hem de ucuz olurmu?
* Her işte bir hayır vardır.
* Her koyun kendi bacağından asılır.
* Her kuşun eti yenmez.
* Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
* Horuzu çok olan köyün sabahı geç olur.
* Irmak kenarına çeşme yapılmaz.
* Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
* Isıracak it dişini göstermez.
* Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.
* İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü kara.
* İt ite buyurur, it de kuyruğuna.
* İti an, çomağı hazırla.
* İyi insan lafının üstüne gelir.
* İyilikle uslanmayanın sonu kötektir.
* İşi olmayanın, aşı olmaz.
* İşleyen demir ışıldar.
* İt yatağında ekmek ufağı aranmaz
* İyi olursa bahtından, kötü olursa bizden bilirler.
* İyiden kötülük gelmez.
* İyilik et, denize at; balık bilmezse, Halık bilir.
* İt ile çuvala, kedi ile kilere girilmez.
* İyilik et kele, öğünsün ele.
* İt iti ısırmaz.
* İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.
* İki at bir kazığa bağlanmaz.
* İnanma dostuna, saman koyar postuna.
* İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde yaşar.
* İnsan göre göre, hayvan süre süre alışır.
* İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır.
* İnsan olmayan, insan kadrini bilmez.
* İki cambaz bir ipte oynamaz.
* İki dinle bir söyle.
* İki eğriden bir doğru çıkmaz.
* İnsan kocar, gönlü kocamaz.
* İp inceldiği yerden kopar.
* İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.
* Kabadayı tükürdüğünü yalamaz.
* Kap sirkeye göredir.
* Kafirden hacı, elden bacı olmaz.
* Kalem kılıçtan üstündür.
* Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu.
* Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş.
* Karnının doymayacağı yere, açlığını bildirme.
* Kasap et derdinde, koyun can derdinde.
* Kaşıkla verip, sapıyla gözünü çıkarma.
* Katıra “baban kim?” demişler, “dayım at” demiş.
* Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
* Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu.
* Kel yanında kabak anılmaz.
* Keçinin canı sopa isteyince, çobanın değneğine sürtünür.
* Kendi düşen ağlamaz.
* Keskin sirke küpüne zarar.
* Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz.
* Kılıç kınını kesmez.
* Kırk hırsız bir çıplağı soyamaz.
* Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.
* Kızını dövmeyen dizini döver.
* Kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi.
* Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
* Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
* Köpeğe dalaşmaktansa, çalıyı dolaşmak hayırlıdır.
* Köpeklerin duası kabul olsa, gökten kemik yağar.
* Köpeksiz köy buldu, değneksiz gezer.
* Köprüyü geçene kadar, ayıya dayı de.
* Körler sağırlar birbini ağırlar.
* Körle yatan şaşı kalkar.
* Kötü tarlanın verdiğini, yiğit kardeş vermez.
* Kurt kocayınca, köpeğin maskarası olur.
* Kurt kuzu kaptığı yeri dokuz defa yoklar.
* Kurunun yanında yaş da yanar.
* Kibirin hasmı Allah’tır.
* Kar, zararın kardeşidir.
* Kuştan korkan, darı ekmez.
* Kötü çamın kozalağı çok olur.
* Kitaplar soğuk ama güvenilir dostlardır.
* Lafla peynir gemisi yürümez.
* Leyleğin ömrü lak lak ile geçer.
* Lokma karın doyurmaz, şefaat artırır.
* Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

Sevebilirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.