Ders Çalışmakla ilgili Sözler

IYI BİR DERS ÇALIŞMAK İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

İyi bir ders çalışma

İyi bir ders çalışma

Çalışmak için müsait gün ve saat bekleme. Bil ki her gün ve her saat çalışmanın en müsait zamanıdır.

-Bir zamanda yalnız bir iş yap, yalnız bir ders, bir kitap, hatta (sadece) bir bölüm üzerinde çalış. Ta ki dikkatin ve kuvvetin yayılıp zayıflamasın. Bir zamanda birden fazla iş yapayım diyen, hiç birini tam ve temiz yapamaz. Dünyaca tanınmış olan büyük İslam düşünürü İmam-ı Gazali’ye “İhya-i Ulum” adlı muazzam eserini nasıl bir çalışma ile vücuda getirdiğini sormuşlar. Bir zamanda yalnız bir bölüm, bir konu, bir mesele üzerinde çalıştım demiş.

-Başladığın bir işi (bir dersi, bir kitabı, bir vazifeyi) bitirmeden başka bir işe (derse, kitaba, vazifeye) başlama. Yarıda kalan iş, başlanmamış demektir.

-Bir günün işini bitirdikten sonra ertesi gün ne iş yapacağına karar ver. Yahut hiç olmazsa çalışmaya başlamadan evvel hangi iş (ders, kitap) üzerinde çalışacağını düşünüp kararlaştır ve çalışmaya bu kararla otur.

-Bir işe başlamadan bir dersi öğrenmeye, bir kitabı okumaya oturmadan evvel düşün ve çalışman için lazım olan şeyleri yanında ve elinin altında bulundur. Ta ki, ikide bir kalem, kağıt aramaya kalkıp da dikkatin dağılmasın.

-İşinde rastladığın bir güçlüğü evvela parçala. Her parçayı birer birer ve sıra ile yenmeye çalış. Bunun için de örneğin bir dersi, bir kitabı en basit elemanlarına, kısım, fasıl ve bahislerine ayır. Sıra ile her bahsi iyice, noksansızca anlayıp öğrenmeden öbür bahse geçme. Fasıllar ve bahisler üzerinde bir kör gibi yürü. Yani attığın adımı iyice basmadan öbürünü atma.

-Bir iş üzerinde yorulursan dinlenmek için işini değiştir ve çalışma hızını yavaşlat. Fakat dinlenme bahanesi ile asla boş oturma. Boş oturanın içi, işlenmeyen demir gibi pas tutar.

-İşinde ve dersinde her hangi bir fikri ve noktayı küçümseyerek ihmal edip geçme. Küçük ihmalden bazen büyük zararlar doğduğunu unutma.

-Gece yatağına uzandığın zaman, o gün ne yaptığını ve yarın ne yapacağını kendine sormadan uyuma.

-Her gün iyi bir eserden yüksek sesle beş on sahife oku. Bu sayede konuşma ve söz söyleme istidadın gelişir.

-Okuduğun bir kitapta rastladığın güzel bir parçayı veya orijinal bir fikri, yerini ve sahifesini işaret ederek not et. Bu suretle biriktirdiğin notları bir dosyaya veya bir fiş kutusuna sıra ile yerleştir. Bir yazı yazmak veya bir eser hazırlamak istediğin zaman, bu notlar senin için zengin bir malzeme hazinesi olur.

-Bir işi yapıp yapmamakta kararsızlığa düştüğün vakit, iki şıktan her birinin fayda ve zararlarını iyice hesapla. Faydası çok, zararı az olan şıkkı tercih et.
BENZER KONULAR
Ders Çalışmakla ilgili Sözler ,, Çalışmakla ilgili Atasözü  ,, Çalışma ile ilgili Hadis ve Ayetler ,,Çalışmak ile ilgili Sözler
Not : 
yorum Yaparmısınız Rica Etsek

Paylaşma
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sevebilirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.